Védőnő mesterképzés (MSc)

A képzés célja az „Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakon – védőnő szakirányon” vagy annak megfelelő diplomát szerzett, és a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására képes védőnők felkészítése a szakvédőnői feladatok különböző színterű ellátására.

A mesterképzési szak megnevezése:

Okleveles szakvédőnő

Képzési idő félévekben: 3 félév

Válaszható specializációk:

  • Kórházi szakvédőnő
  • Család és nővédelmi szakvédőnő
  • Területi szakvédőnő
  • Ifjúsági szakvédőnő
Kórházi szakvédőnő
A hallgatók birtokában lesznek a korai hazaadáshoz szükséges neonatológiai, sürgősségi ellátási ismereteknek, valamint az újszülöttkori szűrőrendszerekkel kapcsolatos szakmai, szervezeti, irányítási feladatoknak, melyek alkalmassá teszik őket az ellátórendszer – a kórházi szakellátás, az alapellátás és a korai fejlesztés – szereplői közötti integratív „híd funkciójuk” ellátására. Olyan emelt szintű mentálhigiénés és kommunikációs ismeretekre is szert tesznek, melyek képessé teszik őket a krízishelyzetben lévő szülők segítésére. A végzettek alkalmasak lesznek arra, hogy felkészítsék a szülőket az újszülöttek, a csecsemők és a gyermekek leendő otthoni gondozására/ápolására, folyamatos informális kapcsolatot biztosítva a kórházi szakellátás, az alapellátás és a különböző fejlesztő/támogató csoportok valamint a szülők között.

 

Területi szakvédőnő
A területi szakvédőnői speciális képzés célja a kórházi és a területi ellátás közötti zökkenőmentes átmenet feladataira, valamint a krónikus beteg gyermekek, nem medikális célú gondozási, illetve szekunder/tercier prevenciós tevékenységeire, illetve azok koordinálására, valamint, a koragyermekkori intervenció során a kulcsszemély szerepének betöltésére való multidiszciplináris felkészítés. További célja a felnőtt lakosság népegészségügyi célpontú megelőzési tevékenységeire való felkészítés.

 

Ifjúsági szakvédőnő
Az ifjúsági szakvédőnő képzés célja az ifjúsági/ iskolai egészségügy területén dolgozó védőnők felkészítése a komplex szemléletű teljes körű ifjúsági/iskolai egészségfejlesztési programok tervezésére, kivitelezésére és értékelésére.

 

Család- és nővédelmi szakvédőnő
A szakágon belüli cél a hallgatók felkészítése a családtervezés speciális ismereteinek közvetítésére, az ezzel kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére. A nőket és férfiakat érintő leggyakoribb egészségi problémák azonosítására, kezelésére, speciális szűrésekre való motiválásra, a szűrések (önvizsgálatok) oktatására, szűrésekkel kapcsolatos intervenciók tervezésére. További cél, hogy a nem kívánt terhességek krízishelyzete kapcsán jelentkező felvilágosító, támogató, döntési helyzetet előkészítő és azt támogató speciális tanácsadási helyzetre felkészítés.

- Várunk szeptemberben! -