Védőnő alapképzés (BSc)

A védőnőképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a családközpontú, korszerű védőnői gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazásához, különösképpen a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelem területén, otthoni és intézeti körülmények között, valamint a családgondozás területén.

Aki szereti a gyerekeket, szeret velük foglalkozni. Emellett szót tud érteni főleg a szülőkkel, de a gyerekekkel is, hiszen munkája nagy részét az édesanyák segítése, tanácsokkal ellátása teszi ki. Ezért fontos a jó kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség.

A képzési program első két évében a hallgatók alapozó ismereteket (anatómia, élettan, biokémia) tanulnak, majd az utolsó két év tantárgyi programjai (elsősegélynyújtás, egészségfejlesztés, védőnői módszertan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, táplálkozástan) lehetővé teszik, hogy megfelelő ismereteket és készségeket szerezzenek a családközpontú, korszerű védőnői gondozás alkalmazásának elméletéről és gyakorlatáról. A képzésben erőteljes hangsúlyt kap az egészségügyi és társadalomtudományi alap- és szakismeretek felhasználásával a védőnő prevenciós munkájára való felkészítés. A konkrét tudományterületek oktatásán túl a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók személyiségének fejlesztésére és a segítő attitűd kialakítására. A képzés közel 60%-a kiscsoportos formában történik. A demonstrációs termi és hagyományos szaktárgyi gyakorlatok mellett, hallgatóink a képzés végén féléves egyéni gyakorlaton vesznek részt védőnői körzetekben.

A védőnő megtalálható területi védőnőként körzetben (védőnői tanácsadóban; orvosi rendelőben gyermekorvos és háziorvos mellett), alapfokú oktatási intézményben iskolavédőnőként, középfokú oktatási intézményben ifjúsági védőnőként. Vannak, akik fekvőbeteg intézetekben kórházi védőnőként (újszülött osztályon, gyermekosztályon) dolgoznak, vagy várandósgondozásban tevékenykednek.

Védőnőként lehetőség van elhelyezkedni gyermekjóléti szolgálatnál is vagy családsegítő központban, illetve a képzettség bővítését követően gyámhivatalban. Mások – akik a versenyszférában szeretnének dolgozni – tápszerek, babakozmetikumok forgalmazásával foglalkozó cégek képviselőjeként (orvos- és patikalátogató) vállalhatnak munkát.

Oktatóként (babamasszázs tanfolyam, szülésre felkészítő tanfolyam, csecsemőgondozás tanfolyam, babysitter-képzés, életmód tanácsadás, elsősegélynyújtó tanfolyam) is el tudnak helyezkedni a képzés befejezését követően.

Az alapképzést követően okleveles szakvédőnő mesterképzésre is jelentkezhetsz Nálunk, emellett számos mesterképzésen (pl. népegészségügyi, táplálkozástudományi – más intézményekben) és szakirányú továbbképzésen (pl. egészségfejlesztő ifjúsági védőnő) vehetsz részt, amely segítségével tevékenységedet “színesebben” és magabiztosabban végezheted.

- Milyen védőnőnek lenni? -

- Várunk szeptemberben! -