Szociálpolitika mesterképzési szak

Területi szociálpolitika szakirány

Célunk olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a társadalom- és a szociálpolitika területén részt vállaljanak a szakpolitikák alakításában, hozzájáruljanak a szociális ellátórendszer működtetéséhez, hatékonyan képviseljék a társadalmi érdekeket, és bekapcsolódjanak a kutatásba és az oktatásba is. Képzésünkben, amelyben Egyetemünk több karának oktatói működnek együtt, az interdiszciplináris szemlélet mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szociálpolitika térbeli dimenzióira és a területfejlesztéssel való kapcsolatára. A Dél-alföldi régió sajátosságaiból adódóan a területi egyenlőtlenségek mellett a határon átnyúló kapcsolatoknak is fontos szerepet szánunk.

 • a képzés időtartama: 4 félév
 • a költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév
 • képzési formák: nappali és levelező tagozat
 • a képzés indításának időpontja: 2023. február (keresztféléves képzés).

Miután egyelőre még nem ismert, hogy a 2023. februárban kezdődő képzésben hányan élvezhetik az állami támogatást, ezért amennyiben megoldható, célszerű másodikként a költségtérítéses képzést is bejelölni.

Az ETSZK újszegedi, Bal fasori épületén kívül a Belvárosban – a JGYPK, a GTK és a BTK előadóiban – is lesznek órák. A levelező hallgatók számára a szorgalmi időszakban összesen kilenc alkalommal, pénteki és szombati napokra tervezzük a konzultációkat.

A jelentkezés előfeltételei:
Mesterképzésünkre a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

 • kredit-beszámítás nélkül: szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy az ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel.
 • 30 kredit beszámításával: szociológia, társadalmi tanulmányok vagy politológia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján elismerhető 30 kreditnek a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteihez kell kapcsolódnia. A felvételi eljárásban azonban az itt felsorolt szakokon szerzett diplomával / oklevéllel további mérlegelés nélkül jogosultak résztvenni. Ennek ellenére be kell nyújtaniuk az előzetes kredit-elismertetési kérelmet, a szociális munka és a szociálpolitika területén szerzett kreditekről, hogy az első két szemeszterben minél kevesebb kredit pótlása váljék szükségessé.
 • 60 kredit beszámításával: egyéb alap-, ill. mesterfokozatot adó képzésben, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján beszámítható 60 kreditnek a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteihez kell kapcsolódnia úgy, hogy ebből legalább 15-15 kredit a szociális munka és a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető.

Azoknak a felvételizőknek, akik a jelentkezés előfeltételeinek nem csupán a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek együttes beszámításával tesznek eleget, előzetes kredit-elismertetést kell kérniük a Kartól. (Az ehhez szükséges nyomtatvány és a részletes útmutató honlapunkról letölthető.) A kredit-elismertetési kérelemhez a kurzusleírásokat és az azok teljesítését igazoló dokumentumok hivatalos másolatát is mellékelni kell. A kredit-elismertetési kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt a TANOSZ-ra kérjük benyújtani legkésőbb december 14-ig. Cím: SZTE ETSZK TANOSZ, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. A borítékra írják rá, hogy szociálpolitika mesterképzés kredit-elismertetési kérelem, így gyorsabban kerül az illetékes tanszékre.

Fontos:
Mindazok, akik 2022 januárjában záróvizsgáznak, az eddig teljesített kurzusok igazolását, valamint a jelenlegi félév tantárgyfelvételét küldjék be a kurzusleírásokkal, s a teljesítést követően pótolják az igazolásokat a TANOSZ-on. A kredit-elismerési határozatot a felvételi eljárás során a Kari Kreditátviteli Bizottság a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék javaslata alapján hozza meg, amelyet a TANOSZ-ra eljuttat. A TANOSZ értesíti a jelentkezőt a határozatról.

Az előfeltételhez hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is megszerezhetők a honlapon található Tájékoztató az elismertethető kurzusokról táblázat tantárgyaiból. Az a hallgató azonban, aki az előírt előfeltételi krediteket a tanulmányai megkezdését követő 2. félév vizsgaidőszakának végéig nem teljesíti, elveszíti hallgatói jogviszonyát.

Olvasmányok a szakmai beszélgetéshez:

Kovács Katalin: Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. In: Kovács Katalin-Váradi Monika Mária (szerk.): Hátrányban vidéken. Argumentum Kiadó, Budapest, 2013. 25-54. o. Letöltés: innen
Andor László: Szociálpolitikánk negyedszázada európai tükörben. ESÉLY, 2017. 4. szám. 3-16. Letöltés: http://www.esely.org/kiadvanyok/2017_4/ATT03690.pdf

Szempontok a saját település bemutatásához:

  • települési körkép,
  • társadalmi helyzetkép,
  • a helyi szociálpolitika gyakorlata.


A jelentkezés módja:
www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

További információk:
A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi Osztályán (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (e-mail: to-vez.etszk@szte.hu). A felvételi eljárással kapcsolatban a Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda (telefon: (62) 341-831 e-mail: tanosz.etszk@szte.hu) válaszol a kérdésekre. Az előzetes kredit-elismertetéssel kapcsolatos és egyéb szakmai jellegű kérdéseikkel Dr. Vida Anikó tanszékvezetőhöz fordulhatnak (e-mail: vida.aniko@szte.hu).

Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket.

Mellékletek: