Szociális munka alapszak (BA és Duális formában is)

A szociális munka egyszerre gyakorlati szakma és tudományág. Dinamikus, változatos és kihívásokkal teli szakma, melyre napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik. A szociális munkás beavatkozására akkor van szükség, amikor egy adott helyzetben elkerülhetetlen a változás és fejlődés, akár az egyén, család, kiscsoport, közösség vagy a társadalom szintjén. A szociális munka alapelvei közé tartozik minden ember egyenlő méltóságának értéke, a különbözőség elismerése és tisztelete, az emberi jogok és a társadalmi igazságosság védelme.

 

Az alapképzést annak ajánljuk, aki szeret hasznos dolgokban rész venni, másoknak segíteni; többet akar megtudni az emberekről, a társadalomról; mozgalmas, változatos, kihívásokkal teli hivatásra vágyik; kreatív, talpraesett és jó kommunikációs készségekkel rendelkezik.

A képzés első felében alapozó tárgyakat tanulhatsz a társadalomtudomány, pszichológia és a jog területeiről, valamint a szociális munka elméletének és gyakorlatának ismeretköréből. A képzés gyakorlatorientált jellegéből adódóan jelentős időt tölthetsz a szociális ellátás terepein, részt vehetsz szakmára felkészítő, személyiség- és készségfejlesztő (pl. kommunikációs, mediációs) gyakorlatokon.

  • A duális képzés egyesíti magában a tanulás, a munkatapasztalat szerzés és az önfenntartás lehetőségét, miközben folyamatos szakmai fejlődést biztosít;
  • 26 hét az egyetemen, 22 hét a gyakorlati partnernél;
  • Havonta a mindenkori minimálbér 65%-a, a képzési időszak alatt is;
  • Elismert vállalati partnerek a szociális és gyermekvédelmi rendszer legkülönbözőbb területeiről.
  • Részleteket megtudhatsz a képre kattintva:

 

Szociális munkásokat alkalmaznak a családsegítő és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, iskolákban, az egészségügy területén, időseket ellátó otthoni és intézményi szolgálatokban, a fogyatékkal élők és a szenvedélybetegek ellátásában, a társadalmi integráció és rehabilitáció különféle területein, továbbá a hátrányos helyzetű térségek és csoportok felzárkóztatását célzó programokban és szervezeteknél.

Teljes kreditbeszámítással: Kriminológia, Szociálpolitika, Szociális munka, Kisebbségpolitika

Kredit elismertetéssel: Szociológia, Közgazdálkodás és közpolitika, egészségpszichológia, kommunikáció

Nálunk induló mesterképzések: területi szociálpolitika, klinikai szociális munka.

- Milyen óráitok és gyakorlataitok lesznek? -

- Várunk szeptemberben! -