Klinikai szociális munka mesterképzés

Képzési idő:

A képzés 4 féléves, nappali és levelező tagozaton folyik, egyetemi oklevéllel zárul.

Általános ismeretek:

A mesterszak a hatályos jogszabályok (KKK) alapján az alábbi alapszakokról érkezőket teljes kreditérték elismerése mellett fogadja: szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá az általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak. A szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szak, illetve további végzettségek esetén különbözeti vizsga teljesítésével lehet folytatni a tanulmányokat.

A szociális munka mesterszak hazánkban két szakiránnyal működik: általános és klinikai szociális munka. Az általános szociális munka a szociális munka oktatására és tudományos kutatására készít fel elsősorban. A klinikai szociális munka szakirány a fentiek mellett speciális szakmai ismeretek és készségek átadására, elmélyítésére is vállalkozik. A KKK szerint a specializáció célja, hogy elősegítse az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló társadalmi integrációt és a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzését és annak megújítását. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a végzett szakemberek bekapcsolódhassanak a szociális munkások képzésébe, és felkészültek legyenek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

Részletes tájékoztató:

A klinikai szociális munka az 1960-as években kezdett el formálódni az USA-ban. Kiindulásához társadalmi, politikai és szakmán belüli ideológiai viták is hozzájárultak. Ekkor már felértékelődött a tudományosan alátámasztott és kutatási eredményekkel is igazolt szociális munka iránti igény, illetve a pszichodinamikus irányzattal együtt járó problémaközpontú és a patológiákat hangsúlyozó megközelítés megkérdőjeleződött. 1971-től az Egyesült Államokban a klinikai szociális munkásoknak már önálló szervezetük van. Napjainkban az USA-ban önálló pszichoterápia vezetésére alkalmas licenszvizsgával rendelkező (MSc okleveles) szakemberek. Jellemzően magánpraxisban is elérhetőek, de közösségi szolgáltatásokban is. Munkájuk egyénekre, családokra és kisebb csoportokra irányul.

Tevékenységük során a közvetlen segítségnyújtás fókusza változatlanul az egyén és környezete, beavatkozásaik során egyaránt törekednek az intrapszichés, interperszonális és a kiscsoportokon belüli változások támogatására.

Az alábbi tipikus problémacsoportok jelölhetőek meg a klinikai szociális munkában: életfeladatokkal járó nehézségek, krízisek, mentális problémák, viselkedési nehézségek, fogyatékosságok, szerhasználat, időskor, bántalmazás, trauma utáni állapot kezelése. Elméleti hátterében a pszichológiai és pszichiátriai bázis említhető meg, különösen a krízislélektan, pszichiátriai kórképek ismerete, mentális betegségek, gyász, trauma, bántalmazás kérdésköre.

A szakirány megnevezése (klinikai) a bajban lévőre irányuló figyelmet helyezi középpontba, a bürokratikus természetű segítségnyújtás helyett.

A végzett klinikai szociális munkások széleskörű ismeretekkel fognak bírni a speciális helyzetben, krízisben lévő egyénekkel, családokkal való kommunikáció terén, ismerni fogják a traumakezelés alapelveit, a mentális, pszichiátriai betegségekkel küzdőkkel való konzultáció sajátosságait. A klinikai szociális munkások tehát nem feltétlenül az egészségügyben fognak dolgozni. Tudásuk, felkészültségük nagyon jó alapot nyújt a krízisközpontokban, átmeneti otthonokban végzett munkához, de megalapozza a közvetlen segítségnyújtás kutatására irányuló törekvéseket is.

 

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu a 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges.


A képzés klinikai szociális munka szakiránnyal indul, mely specializáció elsősorban arra vállalkozik, hogy elősegítse az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló társadalmi integrációt és a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzését és annak megújítását. Bízunk benne, hogy jövendő képzettségük hozzájárul ahhoz, hogy bekapcsolódhassanak a szociális munkások képzésébe és felkészültek legyenek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Előzetes tájékoztatásunkkal szinkronban, a felvételi beszélgetés online formában történik. A beszélgetésen a képzéssel kapcsolatos terveiről, esetleg kutatási elképzeléseiről kérdezzük. A virtuális térben megtartott felvételi beszélgetésbe az alábbi linkre kapcsolva lehet belépni:
https://meet.google.com/byc-sdvg-ddi

Kérjük, hogy bekapcsolt videókamerával a kiírt időpontban, kattintsanak a linkre, jelezve belépési szándékukat. Amikor az előző felvételizővel való beszélgetés már befejeződött, engedélyezzük az online belépést. Ha esetleg a felvételi beszélgetés megszakad, akkor a linkre történő újbóli kattintással lehet újra bekapcsolódni. Ha a felvételi beszélgetés a felvételizőnél jelentkező technikai hiba következtében szakad meg, akkor ezt azonnal e – mailen és/vagy telefonon jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
szocmunka.etszk@szte.hu és hederne.berta.edina@szte.hu vagy: +36-62-545-150.

Kérjük, hogy a felvételi eljárás napján Ön is figyelje elektronikus leveleit. A felmerülő technikai hibák gyors orvoslása érdekében megköszönjük, ha a fenti e – mail címekre megküldi telefonos elérhetőségét. A telefonszámot az esetlegesen felmerülő technikai hiba esetén fogja használni a bizottság.
A felvételi vizsgadíjat a kiküldött csekken tudja majd befizetni és a vizsga napján vagy előtte a következő email címre tudja megküldeni az igazolást: pivarcsik.laki.lilla@szte.hu


Felvételi pontszámítás:

​A Kar a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzése alapján kell kiszámítani. A többletpontok összege maximum 10 pont lehet.

Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket!

- Várunk szeptemberben! -