Fizioterápia mesterképzési szak (MSc)

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Rendelkeznek élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, valamint a komplex fizioterápia különböző területein preventív, diagnosztikai és terápiás kompetenciákkal. Képesek a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Képzési idő:A képzés 3 féléves, levelező tagozaton folyik, egyetemi oklevéllel zárul.

Költségtérítés összege: 400.000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles fizioterapeuta (Physiotherapist)

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit

Képzési alkalmak:

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái félévente három alkalommal zajlanak, havonta egyszer, az adott héten három napon (csütörtök-szombat). A kötelezően teljesítendő területi gyakorlatok a fenti időkeretbe nem számítanak bele, mely a teljes képzési időt figyelembe véve 5 hét.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az okleveles fizioterapeuták az alapképzést végzett gyógytornászok által betölthető munkakörökön túl

 • dolgozhatnak egészségügyi intézményekben az önálló fizioterápiás egy­ségek szakmai vezetőjeként.
 • elhelyezkedhetnek a felsőoktatásban, mivel a képzés elvégzése lehetőséget teremt a doktori tanulmányok folytatására, tudományos kutatói tevékenység végzésére.

részt vehetnek népegészségügyi programokban, szakhatóságok és felügyeleti szervek munkatársaként.

A képzés programja:

 • emelt szintű természettudományi, társadalomtudományi és egészségtudományi alapozó ismeretek  (10-15 kredit): (bio)fizikai, biomechanikai ismeretek, idegélettani ismeretek, kutatás-módszertani ismeretek, klinikai pszichológiai ismeretek, jogi ismeretek, intézményvezetési és igazgatási ismeretek, minőségbiztosítási ismeretek, tanulás-ill. tanítás-módszertani, pedagógiai ismeretek, kiegészítő táplálkozástudományi ismeretek, motoros kontroll és motoros tanulás ismeretei.
 • Szakmai törzsanyag (40-45 kredit): Emelt szintű gyógyszertani ismeretek, komplex mozgásszervi klinikai ismeretek, emelt szintű neurológiai klinikai ismeretek, neurológiai fejlesztő eljárások ismerete, emelt szintű kardiorespiratórikus klinikai ismeretek, alkalmazott terhelés-élettani ismeretek, emelt szintű rehabilitációs és gyógyászati segédeszköz-ellátási ismeretek, emelt szintű specifikus mozgásszervi és neurológiai képalkotó diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai ismeretek, fizioterápiás differenciáldiagnosztikai ismeretek, evidencián alapuló aktív mozgásterápiás módszerek klinikai alkalmazása és tudományos háttere, evidencián alapuló passzív – manuális módszerek klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése, elektro- és egyéb fizioterápiás gyógymódok klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése; mozgáskoordinációt és propriocepciót fejlesztő eljárások gyakorlati és tudományos ismeretei; terhelhetőséget fejlesztő módszerek klinikai alkalmazása és tudományos ismeretei; integrált klinikai gyakorlat,stb.
 • Differenciált szakmai ismeretek:(15- 20 kredit): elektro- és egyéb fizioterápiás gyógymódok klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése; mozgáskoordinációt és propriocepciót fejlesztő eljárások gyakorlati és tudományos ismeretei; terhelhetőséget fejlesztő módszerek klinikai alkalmazása és tudományos ismeretei; integrált klinikai gyakorlat, stb.
 • Diplomamunka: 12 kredit.

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai klinikai gyakorlat a képzés harmadik félévében 12 kreditnek megfelelő óraszámban, egészségügyi intézményben mozgásszervi, kardiorespiratórikus vagy neurológiai klinikai területen letöltendő gyakorlat.

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányán szerzett oklevél.

 

A jelentkezés módja:

www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

A felvételi motivációs beszélgetés formájában történik, amelynek része egy szakmai téma tudományos igényű feldolgozásának prezentálása. A téma akár az alapképzésben teljesített szakdolgozat rövid ismertetése is lehet, de más téma is választható. Az ajánlott témákat átfogó, vagy egy-egy részterületüket elemző prezentáció is megfelelő.

Témakörök a felvételi prezentációhoz:

 • Az aquaterápia mint lehetséges fizioterápiás eljárás;
 • Alkalmazott edzésmódszerek a megelőzésben, kezelésben és rehabilitációban;
 • Elektroterápiás módszerek indikációi, hatásuk vizsgálata;
 • Manuálterápiás beavatkozások lehetőségei, formái a fizioterápia részeként;
 • Légzési-keringési betegek rehabilitációja;
 • A mozgásterápia hatása a túlsúly és a metabolikus szindróma kezelésében;
 • Fizioterápia a neurológiai betegek rehabilitációjában;
 • Fizioterápia az otthonápolásban;
 • Saját, választott témakör.

A felvételi elbeszélgetés formájában történik, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről minden jelentkezőt előzetesen értesítünk.

 

További információk:

A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (telefon: (62) 343-034, e-mail: felveteli.etszk@szte.hu).

- Várunk szeptemberben! -