Fizioterápia mesterképzési szak (MSc)

A képzés 3 féléves, levelező tagozaton, oklevél megszerzésével zárul.

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre. Ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét, az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Rendelkeznek élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, valamint a komplex fizioterápia különböző területein preventív, diagnosztikai és terápiás kompetenciákkal. Képesek a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Általános információk:

A képzés időtartama: 3 félév.

A képzési alkalmak: egy 4 napos programmal indul a szorgalmi időszak kezdete előtt, szeptember első napjaiban, majd a havonta egy alkalommal csütörtöktől szombatig.

Az elméleti képzés döntő része jelenléti formában zajlik, de esetenként, illetve ha vírus helyzet úgy kívánja, online is megszervezhető, a gyakorlati órák/kurzusok jelenléti formában zajlanak.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

 

A mesterképzésre felvétel feltételei:

Teljes kreditbeszámítással az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányán szerzett oklevél.
Felvételi elbeszélgetés, aminek része egy szakmai téma tudományos igényű feldolgozásának bemutatása ppt prezentációval. A téma akár a szakdolgozat rövid ismertetése is lehet, de más téma is választható. Ennek részletei a tanszék honlapján olvashatóak http://www.etszk.u-szeged.hu/oktatas/fizioterapia-msc/fizioterapia-msc „Gondolatébresztő témakörök a felvételi prezentációhoz”.
A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról és helyszínéről minden leendő hallgatónkat írásban értesítjük.


Felvételi eljárás:

Az Ön felvételi elbeszélgetésének időpontja: 2022. június 21. (pontos időbeosztást mindenki kap postai úton és emailben is)

A felvételi elbeszélgetés tartalma:
Az elbeszélgetés során a jelentkező bemutatja szakdolgozatát/TDK munkáját maximum 10 percben. Emellett összefoglalja, hogy milyen esetleges hibákat talál az általa alkalmazott módszertanban és azt hogyan korrigálná, valamint, hogy melyek voltak az erősségei és gyengeségei a kutatásának. Amennyiben a jelentkező szakdolgozata szakirodalmi összefoglaló volt, abban az esetben egy fiktív, fizioterápiás kutatás megtervezését kérjük az elbeszélgetésre és annak szóbeli bemutatását, a módszertan esetleges gyengeségeinek, hibalehetőségeinek ismertetését.

A felvételi a Zoom nevű online platformon zajlik (https://zoom.us/). Mindenki percre pontosan kapja meg a felvételi időpontját, azonban kérjük, hogy minimum 5 perccel az időpontja előtt már várakozzon a Zoom virtuális előszobájában! A Zoom használatának előzetes feltétele az ingyenes regisztráció és asztali gép/laptop esetén a Zoom Meetings asztali platform megléte.

A Zoom meghívót június 18-ig meg kell kapnia e-mailben. Amennyiben a jelzett időpontig nem érkezik meg a meghívó, azt haladéktalanul jelezze a finta.regina@szte.hu e-mail címre!
Igény esetén biztosítunk Önnek egy próba Zoom meetinget, amikor kipróbálhatja a programot és a technikai megvalósítást. Kérjük, hogy az igényét (amennyiben van) június 15-ig jelezze a finta.regina@szte.hu e-mail címre!
Amennyiben nem tud megjelenni a felvételin, kérem erről a pivarcsik.laki.lilla@szte.hu címen tájékoztatni szíveskedjen a Tanulmányi Osztályt! Kérem a felvételi eljárás díját a kiküldött csekken szíveskedjék rendezni a vizsga napjáig.


A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

- Várunk szeptemberben! -