Fizioterápia mesterképzési szak (MSc)

A képzés 3 féléves, levelező tagozaton, oklevél megszerzésével zárul.

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre. Ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét, az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Rendelkeznek élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, valamint a komplex fizioterápia különböző területein preventív, diagnosztikai és terápiás kompetenciákkal. Képesek a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Általános információk:

A képzés időtartama: 3 félév.

A képzési alkalmak: egy 4 napos programmal indul a szorgalmi időszak kezdete előtt, szeptember első napjaiban, majd a havonta egy alkalommal csütörtöktől szombatig.

Az elméleti képzés döntő része jelenléti formában zajlik, de esetenként, illetve ha vírus helyzet úgy kívánja, online is megszervezhető, a gyakorlati órák/kurzusok jelenléti formában zajlanak.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

 

A mesterképzésre felvétel feltételei:

Teljes kreditbeszámítással az ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirányán szerzett oklevél.
Felvételi elbeszélgetés, aminek része egy szakmai téma tudományos igényű feldolgozásának bemutatása ppt prezentációval. A téma akár a szakdolgozat rövid ismertetése is lehet, de más téma is választható. Ennek részletei a tanszék honlapján olvashatóak http://www.etszk.u-szeged.hu/oktatas/fizioterapia-msc/fizioterapia-msc „Gondolatébresztő témakörök a felvételi prezentációhoz”.
A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról és helyszínéről minden leendő hallgatónkat írásban értesítjük.


A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

- Várunk szeptemberben! -