Ápoló alapképzés (BSc)

Ápolónak lenni nemcsak egy foglalkozás, az ápolás a törődés szakmája. Aki az ápolóképzést választja, az embereken való segítés mellett kötelezi el magát és életét a betegek támogatásának szenteli a gyógyulás útján. Munkánk kihívásokkal teli, változatos és sokszínű. A minőségi betegellátás elképzelhetetlen a magas szintű szakmai tudással rendelkező ápolók nélkül, fontos szerepet töltünk be a betegségek megelőzésében, gyógykezelésében és rehabilitációjában egyaránt.

- Mi az, amit a képzés során nyújtunk Neked? -

A szakmai ismeretek oktatása logikusan felépített hálóterv szerint valósul meg. A képzés első felében alapozó tárgyakat tanulhatsz – például anatómiát, élettant, biokémiát, biofizikát, gyógyszertant, a későbbiekben pedig valamennyi klinikai tárgy sorra kerül, úgy, mint belgyógyászat, sebészet, neurológia, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, pszichiátria, idős betegek ápolása, sürgősségi és intenzív betegellátás.

A szakmai ismeretek elsajátításán túl az ápolónak szüksége van önismeretre, jó kommunikációs és önérvényesítő készségre, konfliktuskezelési eszköztárra ahhoz, hogy munkáját eredményesen, a saját testi-lelki épségét megőrizve tudja végezni a jövőben. Ezen képességek feltérképezésében, fejlesztésében a szakmai készségfejlesztő kurzusok állnak a hallgatóink szolgálatában.

A képzés első felében előadások és demonstrációs termi gyakorlati órák során sajátíthatod el azt az elméleti tudást, amelynek birtokában a 2. év végén megkezdheted a klinikai területi gyakorlataid letöltését. Az iskola kiemelkedő eszközparkkal, jól felszerelt demonstrációs termekkel és skill laborokkal támogatja a szimulációs oktatás megvalósulását. A területi gyakorlatok a képzési ciklus második felében jelentős szerepet játszanak a megszerzett tudás elmélyítésében. A területi gyakorlatokon mentorok felügyeletével és irányításával történik a hallgatók felkészítése az önálló munkavégzésre.

 

 

 

 

 

 

 

(Fotók: Luca Szabó)

Tanszékünk több külföldi oktatási intézményekkel is kapcsolatban áll (pl. Németország, Finnország) lehetővé teszik hallgatóinknak a külföldi tanulmányutakon, részképzéseken való részvételt. A szak elsősorban az ERASMUS+ program keretében valósít meg hallgatói, oktatói csereprogramokat, így a külföldi ápolóképzésbe és ápolói munkába is betekintést nyerhetsz.

Magyarországon állandó hiány van a szakképzett ápolókból, így már a BSc képzés elvégzésével is könnyen el tudsz majd helyezkedni. Mivel a képzés gyakorlati része a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegellátó egységeiben zajlik, hallgatóink jelentős része már a tanulmányai alatt munkát tud vállalni a klinikák valamelyikén. Az intézményünkben megszerzett ápolói végzettség EU-konform, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban elismerik, különleges honosítási eljárás nélkül a kint megszerezhető BSc végzettséggel egyenértékű diplomát szerezhetsz.

A képzés során a hallgatóink a fentieken túl ápoláskutatást, menedzsmentet, jogi ismereteket és egészségügyi gazdaságtant is tanulhatnak, amelyek számos egyéb karrierutat nyithatnak meg a képzést elvégzők előtt. Jelentős igény mutatkozik az ápolási és gyógyászati termékeket gyártó és forgalmazó cégek részéről is hallgatóink iránt. Végzett hallgatóink 2-3%-a ezen cégek alkalmazásában áll.

A BSc végzettség megszerzése után hallgatóink a kar mesterszakán, kiterjesztett hatáskörű MSc ápolóképzésben folytathatják tanulmányaikat öt specializálódási lehetőséggel. Intenzív szakápoló, geriátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló vagy közösségi APN végzettséget szerezhetnek, valamint 2023 szeptemberétől indul az extrakorporális szervtámogató APN specializáció is.

Az egyetemi oklevél megszerzésével még nem ér véget az ápolói karrierépítés lehetősége, hiszen ma már több doktori iskola is fogadja kollégáinkat, és lehetőség nyílt PhD fokozat szerzésére is az ápolástudományok területén.

- Kiknek és miért ajánljuk az ápoló szakot? -

- Várunk szeptemberben! -