Miért az ETSZK?

Válassz minket!

  1. Nemzetközileg elismert diplomát szerezhetsz nálunk.
  2. A képzés nem csak elméleti hanem gyakorlatorientált is.
  3. Az ország legnépszerűbb gyógytornász képzése található nálunk.
  4. Az országban egyedülálló a Fogorvostudományi Karral közös képzésünk a dentálhigiénikus képzés.
  5. Hallgatóink 89%-a 4 hónapon belül elhelyezkedik.
  6. Szegeden pezsgő kulturális élet vár.
  7. Hatalmas tanulási terek, jól felszerelt könyvtár, modern laborok (skill labor), hallgató- és környezetbarát infrastruktúra, diákbarát árak.
  8. Széleskörű sportolási lehetőségek.
  9. Sokszínű tehetséggondozás.
  10. SZTE-s hallgatóként számos szegedi szórakozóhelyet, sportlétesítményt, szabadidős programot látogathatsz ingyen vagy kedvezményesen.

 

Miért Szeged?

Miért az SZTE?

Ápoló alapképzés (BSc)

Ápolónak lenni nemcsak egy foglalkozás, az ápolás a törődés szakmája. Aki az ápolóképzést választja, az embereken való segítés mellett kötelezi el magát és életét a betegek támogatásának szenteli a gyógyulás útján. Munkánk kihívásokkal teli, változatos és sokszínű. A minőségi betegellátás elképzelhetetlen a magas szintű szakmai tudással rendelkező ápolók nélkül, fontos szerepet töltünk be a betegségek

Gyógytornász alapképzés (BSc)

Az, hogy milyen gyorsan és milyen mértékben nyerhető vissza a mozgásképesség egy betegség, műtét, baleset vagy bénulás után, nem csak az orvosokon múlik! Ha van a beteg mellett egy jól képzett gyógytornász, hamarabb fog talpra állni, vagy segítségével akár elkerülhető a műtéti beavatkozás is. A gyógytornász többek között mozgatással, mozgással, masszázzsal, elektroterápiával éri el a

Védőnő alapképzés (BSc)

A védőnőképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a családközpontú, korszerű védőnői gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazásához, különösképpen a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelem területén, otthoni és intézeti körülmények között, valamint a családgondozás területén. Kiket várunk a képzésre? Aki szereti a gyerekeket, szeret velük foglalkozni. Emellett szót tud érteni főleg

Dentálhigiénikus alapképzés (BSc)

A dentálhigiénikusok azok a szakemberek, akik önállóan végeznek elsődlegesen preventív fogászati beavatkozásokat, de fogorvosi kontroll mellett képesek klinikai (nem sebészi paradontális) beavatkozásokat is végezni. A dentálhigiénikusok felkészültségük alapján hatékonyan közreműködhetnek a különböző életkorú, egészségi állapotú, továbbá szociálisan és/vagy kulturálisan hátrányos helyzetű egyének és közösségek dentálhigiénés ellátásában és gondozásában.   Mi az, amit a képzés során

Szociális munka alapszak (BA és Duális formában is)

A szociális munka egyszerre gyakorlati szakma és tudományág. Dinamikus, változatos és kihívásokkal teli szakma, melyre napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik. A szociális munkás beavatkozására akkor van szükség, amikor egy adott helyzetben elkerülhetetlen a változás és fejlődés, akár az egyén, család, kiscsoport, közösség vagy a társadalom szintjén. A szociális munka alapelvei közé tartozik minden ember egyenlő

Ápoló mesterképzés (MSc)

A képzés 3 féléves, levelező tagozaton folyik (1500 kontakt óra), oklevél megszerzésével zárul. A képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre. Ezek birtokában

Fizioterápia mesterképzési szak (MSc)

A képzés 3 féléves, levelező tagozaton, oklevél megszerzésével zárul. A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre. Ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét, az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Rendelkeznek élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, orvostudományi,

Szociálpolitika mesterképzési szak

A képzés 4 féléves, nappali és levelező tagozaton folyik, egyetemi oklevéllel zárul. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az országos és térségi szociális tervezés és kivitelezés kérdésében multidiszciplináris felkészültséget biztosítva részt venni, a társadalmi igazságosságot és integrációt segíteni. A terület- és vidékfejlesztésre irányuló speciális tárgyak mellett az egyetemi szintű képzésben résztvevők kiscsoportos műhelymunkák

Még egy érv